انتخاب رنگ در نقاشي ساختمان

۱۴۶ بازديد

 

بحث انتخاب رنگ نيز يكي از ديگر مباحث بسيار مهم در انجام نقاشي ساختمان بيمارستان است. در مرحله رنگ آميزي بايستي به اين نكته دقت داشت كه حتما بهترين رنگ براي انجام نقاشي انتخاب گردد. براي اين امر، لازم است كه شما با انواع رنگ و نقش و تاثير آن در نقاشي ساختمان آشنا باشيد.

يكي از نكات بسيار مهمي كه بايستي حتما در بحث نقاشي ساختمان مورد توجه قرار گيرد، شيوه چيدمان خانه، دكوراسيون، رنگ مبل ها، اندازه اتاق ها و ارتفاع سقف ها، نور و روشنايي است. هم چنين نبايد از تاثير رنگ ها بر روان انسان غافل شد. چرا كه مطالعات روانشناختي فراوان حاكي از آن است كه اگر يك انسان در درازمدت تحت اثر پرتو با رنگي خاص باشد، دير يا نقاشي دانشگاه زود روحياتش به سوي انرژي هاي نهاني آن رنگ متمايل خواهد گرديد.

آماده سازي خانه براي نقاشي ساختمان

بسياري علاقه دارند كه خودشان با علاقه، به كار  نقاشي بيمارستان بپردازند. اگر شما نيز چنين هستيد، مي توانيد قلم مو را برداشته و در كنار اعضاي خانواده و يا دوستان به كار نقاشي ساختمانتان بپردازيد. براي اين منظور، مي بايست ابتدا كليه وسايل را جمع نموده، تابلوها را برداشته و حتما پنجره ها را باز نماييد. با استفاده از يك برس دسته بلند مي توانيد ديوارها و سقف را گردگيري نماييد.

بسياري از اوقات، مشاهده گرديده كه افراد براي نقاشي ساختمان دانشگاه از سليقه هاي شخصي يا مدهاي روز استفاده مي نمايند. با اين حال بايستي اين نكته را مدنظر قرار داد كه استفاده از برخي رنگ ها، اگر با آگهي كافي صورت نگيرد، مي تواند سبب ايجاد مشكلاتي در درازمدت براي شما گردد.